Menu
ZŠ a MŠDoubravník

ŠPP

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Hlavní náplní školního poradenského pracoviště je vytvořit širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů, pomáhat žákům ve zvládání učebních nároků s ohledem na jejich individuální možnosti, řešit příčiny školní neúspěšnosti, pomáhat uspokojovat speciální výchovné a vzdělávací potřeby žáků. Nedílnou součástí ŠPP jsou i preventivní programy.

ŠPP se zaměřuje na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, pracuje se žáky nadanými a se žáky, kteří při vzdělávacím procesu potřebují specifickou podporu. ŠPP nepracuje pouze se žáky, své poradenské služby nabízí i rodičům a jiným zákonným zástupcům žáků stejně jako všem učitelům školy.

Příklady poradenských služeb realizovaných v naší škole:

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • prevence školní neúspěšnosti
 • podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
 • průběžná a dlouhodobá péče o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého klimatu školy
 • včasná intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany nebo diskriminace
 • spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci

 

Poradenské služby poskytované v naší škole zajišťují:

Výchovný poradce: Mgr. Eva Hertlová

 eva.hertlova@zsmsdoubravnik.cz, konzultace po  domluvě po vyučování

Cílová skupina: děti MŠ a žáci ZŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Náplň činnosti:

 • spolupráce s učiteli, asistenty a vychovateli,
 • komunikace s PPP a SPC,
 • koordinace návrhů podpůrných opatření,
 • komunikace s rodiči žáků

Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Roučka

ales.roucka@zsmsdoubravnik.cz

Náplň činnosti:

 • Spoluvytváří a kontroluje realizaci MMP školy a prezentuje výsledky preventivní práce školy
 • Koordinuje a realizuje aktivity školy zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů (šikany, násilí, vandalismu, záškoláctví, závislostí…)
 • Metodicky podporuje ostatní pedagogy v oblasti prevence a spolupracuje s nimi
 • Zajišťuje spolupráci a vyhledává pomoc u orgánů a institucí, které mají v kompetenci problematiku sociálně patologických jevů
 • Spolupracuje se zákonnými zástupci žáků, reaguje na jejich podněty
 • Má na starosti dokumentaci související s prací metodika prevence
 • Zajišťuje předávání informací o problematice sociálně patologických jevů ostatním pedagogům
 • Aktualizuje databáze spolupracovníků a organizací pro oblast prevence sociálně patologických jevů
 • Vyhledává a mapuje ve třídách možné rizikové projevy sociálně patologického chování

Školní speciální pedagog: Mgr. Petra Peterková

petra.peterkova@zsmsdoubravnik.cz, konzultace po předchozí domluvě

Náplň činnosti:

 • vyhledávání a diagnostika žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména ohrožených rozvojem specifických poruch učení,
 • dlouhodobou i krátkodobou individuální a nízko-skupinovou speciálněpedagogickou péči za účelem naplňování podpůrných opatření pro žáky,
 • spolupráce na tvorbě individuálního vzdělávacího plánu a jeho průběžném vyhodnocování,
 • poradenská a konzultační činnost s dalšími pedagogickými pracovníky (třídními učiteli, asistenty pedagoga),
 • individuální konzultace pro rodiče a komunikace s nimi
 • úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů.

 

 

 

 

Základní škola

Rychlý kontakt

Základní škola a Mateřská škola Doubravník, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Doubravník 107
592 61 Doubravník

IČO: 75022508

Telefon: 734 105 889

ID datové schránky: d4ymc2j

E-mail: 
reditel@zsmsdoubravnik.cz

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Svátek a výročí

Svátek má Vít

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Mezinárodní den odpůrců vojenské služby
 • Světový den proti násilí na seniorech

Zítra má svátek Zbyněk

Státní svátky a významné dny na zítřek:

 • Den otců
 • Den afrického dítěte
 • Evropský den židovské kultury

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.

Pranostika na akt. den

Déšť na Víta - špatná budou žita.